Skip to main content
Tilbage til oversigt

Kan naboejendomme til store vindmøller sælges?

Diskussionen om nabohuses salgbarhed sker i et ejendomsmarked, der er under konstant forandring. Sammenlignet med tidligere er det nu betydeligt vanskeligere at sælge huse i landdistrikterne, hvor de fleste af vindmøllerne står. Den generelle forklaring på denne udvikling er faldende efterspørgsel på grund af en stor afvandring fra land til by. Men spiller vindmøller en særlig negativ eller positiv rolle for omsætteligheden af nabohusene?

VidenOmVind gennemførte i 2015 en analyse af nabohuses salgbarhed i tre områder med store vindmøller. Disse analyser er baseret på afsluttede ejendomshandler i fri handel to år før opstilling af de store vindmøller og to år efter.

Analysen omfatter hushandler indenfor en radius af to km fra vindmøllerne og er foretaget på grundlag af data, der er offentligt tilgængelige på boliga.dk

Kilde: Jysk Analyse

Vindmøller har ikke særskilt betydning for salgbarhed

I analysen sammenholdes første udbudspris med realiseret salgspris for nabohuse og huse i et sammenligneligt referenceområde uden vindmøller, der er valgt efter rådgivning fra lokalkendte ejendomsmæglere.

Resultatet af analysen er:

  • at der i vindmølleområderne ikke er nævneværdig forskel på hverken liggetid eller udvikling i salgsprisen før og efter opstilling af vindmøllerne, og
  • at prisudviklingen i vindmølleområderne ikke afviger negativt fra de udvalgte referenceområder.

En anden indikator for, at vindmøller ikke har særskilt negativ betydning for salgbarheden af nabohusene, er antallet af hushandler i de første to år efter at vindmøllerne er opstillet. Her er der i de tre områder i alt gennemført 140 hushandler – svarende til at lige så mange husstande frivilligt har tilvalgt naboskabet til de store vindmøller.

En tredje indikation af vindmøllernes betydning er naboernes opfattelse af potentielle genevirkninger fra dem. VidenOmVind har i sammen- hæng med analysen af nabohusenes salgbarhed bedt Jysk Analyse om at gennemføre en meningsmåling blandt de allernærmeste naboer, der bor indenfor 1.000 m fra vindmøllerne i de tre områder. 88 pct. af respondenterne i denne meningsmåling svarer, at de ikke oplever gener.