Skip to main content
2023

Tønder: 10 VE-projekter sendt videre

By 16/05/2023No Comments

Klima-, vækst- og udviklingsudvalget i Tønder Kommune sendte 10 VE-projekter videre til behandling i økonomiudvalget og senere kommunalbestyrelsen.

Syv af af de ti projekter er solcelleprojekter og tre er vindmølleprojekter. Sammen med 11 VE-projekter, der tidligere er blevet videresendt til videre behandling, udgør de nu sammenlagt 21 projekter godt 100 vindmøller og knap 1500 hektar solceller. En samlet portefølje, som et stort politisk flertal i byrådet tidligere har godkendt som rammen for Tønder Kommunes bidrag til den grønne omstilling.

De ti projekter, der jf. Jyske Vestkysten blev prioriteret ud fra et samlet ansøgerfelt på 30 projekter, er følgende:

1 SOLPARK VED SOLDERUP Solpark Trespring ApS omfatter primært 230 hektar solceller, der skal etableres i området nord for Hostrup og Solderup. Dermed får anlægget blandt andet biogasanlægget, der tidligere hed Envo og nu går under navnet Biogas Toender, som nærmeste nabo. Ud over solcelleanlægget åbner VE-projektet også for opstilling af fire vindmøller på op til 150 meter. Projektmagerne lægger op til, at 40 procent lokalt medejerskab til kostpris. Ansøgere til projektet er Solpark ApS / Torben Brand.

2 SOLPARK VED VISBY Det mindste projekt, der er godkendt i denne ansøgningsrunde, omfatter 4,1 hektar solceller. Anlæggets forventede effekt er 4 MW. Placeringen er området mellem Visby og Borg øst for Tingvej. Ansøger bag projektet er Peter Skrydstrup.

3 SOLENERGIPARK VED BREDEBRO Galgemark Solenergipark omfatter 7,7 hektar solceller. Anlægget skal etableres umiddelbart syd for den eksisterende transformatorstation i området. Galgemark Solenergipark er anlæg nummer to, der i givet fald placeres tæt på Bredebro by. Nord for bygrænsen har Ecco netop sat sig i spidsen for et solcelleprojekt på 60 hektar, som lokale kræfter har taget initiativ til. Dette projekt blev godkendt i første ansøgningsrunde. Ansøger bag projektet er Claus Cornelsen.

4 SOLENERGIPARK ØST FOR SKÆRBÆK Med et areal op til 198 hektar er Lovrup Solenergipark blandt de største i denne ansøgningsrunde. Anlægget foreslås placeret i området syd for Aabenraavej med Lovrup Skov som østlig afgrænsning. Ifølge ansøgningen forventer projektmagerne, at anlægget skal stå klar til at gå på nettet 31. marts 2026. Ansøgere bag projektet er Obton A/ S -Jacob Bonde/ Kristian Lundø Laursen.

5 VIND OG SOL SYD FOR TOFTLUND Seks vindmøller på 150 meter og 10 hektar solceller omfatter projektet, der er døbt Toftlund Vindpark. Projektet har tidligere været opdelt i to, således at tre vindmøller skulle placeres langs Tøndervej syd for Toft-lund og yderligere tre syd for Rømøvej nordøst for Arrild. Nu er begge delprojekter godkendt som en samlet vindpark. Vindparken skal ifølge oplægget etableres i et samarbejde med Toftlund Varmeværk. Ansøgere bag projektet er AKD (Fjordland -Henrik Damgren).

6 15 VINDMØLLER VED ØRDERUP Med 15 vindmøller og 185 hektar solceller er projektet ” Energianlæg sydvest for Åbøl” blandt de største af alle, der er bragt i spil i Tønder Kommune. Mens andre VE-projekter opererer med møller på op til 180 meter, lægges i området nord for Toftlund op til vindmøller med en maksimal højde på 125 meter. Projektmagerne lægger i deres ansøgning op til, at anlægget skal stå klar i oktober næste år. Ansøgere bag projektet er Energicenter Nord ApS / Mogens B. Leth.

7 UDSKIFTNING VED EMMERLEV Der er lagt op til genbrug i projektet, der har fået navnet Vindmøllepark Emmerlev. I området mellem Emmerlev og Sønder Sejerslev står i forvejen fire ældre, mindre møller. Ifølge ansøgningen handler projektet om udskiftning af de fire vindmøller men gennemrenoverede, brugte møller. Højden af de kommende møller er sat til 78 meter, hvilket er 12 meter højere end de 40 møller, der i øjeblikket står på Rejsby Hede syd for Ballum. Ansøger bag projektet er Momentum Energy Projects ApS.

8 SOLCELLER VED BALLUM I Ballum har der i første VE-ansøgningsrunde været stor fokus på udskift-ning af 40 nuværende vindmøller syd for Ballum. Solcelleprojektet syd for Harknagvej omfatter i alt 125 hektar og har fået navnet Solcellepark ved Ballum Hede. Projektansøgere er Unison Energy Partners ApS / Anne Christine Tæstensen, der også står blandt andre projekter i denne ansøgningsrunde.

9 SOLCELLER SYD FOR LØGUMKLOSTER Syd for det nuværende solfangeranlæg tæt på Løgumkloster Fjernvarme omfatter projekt ” Solcellepark ved Løgumkloster” et område på i alt 69 hektar. Projektansøgere er Unison Energy Partners ApS / Anne Christine Tæstensen, der altså også står bag det ansøgte solcelleanlæg ved Ballum Hede.

10 SOLCELLER VED VINUM Projektet har navnet Solcellepark ved Kæpslundvej og omfatter 74 hektar solceller, der foreslås placeret mellem Vinum og Øster Gasse og dermed tæt på et andet prioriteret solcelleanlæg (se under punkt 8). Projektansøger er Eurropean Energy A/ S / Andreas Boyschau, der i lighed med de fleste andre nu godkendte ansøgning lægger op til lokal medejerskab på op til 40 procent.