Skip to main content
2021

Tysk faktatjek på sag om infralyd

By 29/08/2021No Comments

Fynske medier henviste i sommer til en tysk undersøgelse om infralyd fra Mainzer Medicinske Universitet: Hjertemuskler var blevet udsat for 16 Hz 100 til 120 dB i en time. Resultatet var ifølge undersøgelsen en svækket muskelkraft på 20 procent.

Det tyske Bundesverband Wind Energie har fakta-tjekket sagen. De henviser bl.a. til en større undersøgelse foretaget af det tekniske forskningscenter i Finland (VTT). Undersøgelsen kommer efter grundige videnskabelige målinger og test til den konklusion, at infralyd fra vindmøllerne ikke forårsagede helbredsproblemer – og noterer, at den angiveligt hyppige forekomst af symptomer i nærheden af ​​vindmøller må tilskrives den såkaldte “nocebo-effekt” – en tro på, at en skade vil opstå.

Ifølge infralyd-målinger på de pågældende niveauer og frekvenser foretaget af Statens Institut for Miljø, Målinger og Naturbeskyttelse i Baden-Württemberg kunne de i en afstand af 700 meter fra en vindmølle ikke måle hvorvidt møllerne kørte eller var slukket.

En dansk støjekspert oplyser til VidenOmVind, at den udsatte støj 16 Hz 100 – 120 dB er i størrelsesordenen 20 – 30 dB højere, end hvad man kan forvente at måle i umiddelbar nærhed af en vindmøllepark – eller hvad der svarer det til hvad man kan udsættes for ved kørsel i bil.

Du kan læse faktatjekket fra det tyske Bundesverband Wind Energie her.

Dansk vurdering

I Miljø-og Fødevareministeriets miljøvurdering af bekendtgørelse om støj fra vindmøller står der om infralyd:

“Infralyd er lyd, der optræder i frekvensområdet 0 –20 Hz. Infralyd kan opfattes af mennesker, hvis der er tale om meget høje niveauer. Der er ingen videnskabelige beviser for, at infralyd med niveauer under høretærsklen kan medføre helbredseffekter. Vindmøller udsender infralyd i lighed med mange andre støjkilder, men den er svag. Støjen kan måles med teknisk måleudstyr, men generelt er de målte niveauer betydeligt under høretærsklen. Der er generel enighed blandt forskere om, at moderne vindmøller med vingerne placeret foran mølletårnet i forhold til vindretningen ikke giver anledning til hørbar infralyd i omgivelserne. En amerikansk undersøgelse fra 2014 har også konkluderet, at infralyd fra vindmøller i normale afstande til boliger er væsentligt under høretærsklen. Vindmøllebekendtgørelsen fastsætter ikke grænseværdier for infralyd fra vindmøller. Det er Rambølls vurdering, at der ikke er behov for sådanne grænseværdier”.