Skip to main content
2023Uncategorized

Viborg: Oplæg til placering af vindmøller

By 22/08/2023No Comments

 

Hvor skal der kunne opsættes vindmøller i Viborg Kommune? Nyt kommuneplan-tillæg har været i høring. Det viser, hvor det sandsynligvis bliver muligt at etablere vindmølleparker i kommunen.

I modsætning til tidligere er der ikke denne gang udpeget konkrete områder til vindmøller. I stedet deles kommunen op i “negative” og “neutrale” områder for vindmøller.

De negative områder: Omfatter områder omkring de fleste af kommunens byer. Her kan det ikke lade sig gøre at opstille nye vindmøller.

De neutrale områder: Her kan vindmøller som udgangspunkt opstilles, hvis det er “foreneligt med og ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning på andre arealinteresser i området”.

Før der eventuelt kan opstilles nye vindmøller, skal der i hvert enkelt tilfælde udarbejdes en lokalplan og laves en miljøvurdering, som så også kommer i offentlig høring. Klik på kortet for at se det i stort format.

Inden for de gule områder, der betegnes som neutrale, vil der som udgangspunkt kunne opstilles vindmøller, hvis ikke andre “arealinteresser” taler imod. Illustration: Viborg Kommune