Skip to main content
2015

VidenOmVind afholder seminar om Grøn ordning

By 19/06/2015april 22nd, 2020No Comments

D. 20. august afvikler VidenOmVind et spændende dagseminar om Grøn ordning på Koldkærgaard Konferencecenter ved Aarhus. Det sker som opfølgning på den analyse om ordningen, vi gennemførte tidligere på året, og som har afdækket forskellige problemstillinger, der efter vores opfattelse fortjener en uddybende behandling.

Formålet med seminaret er at give deltagerne mere viden og inspiration til eventuelle nye, anderledes måder at bruge ordningen på. Programmet for dagen bliver en blanding af oplæg, erfaringsudveksling og diskussion.

På seminaret vil der være lejlighed til:
·        at hente inspiration fra konkrete projekter i Ringkøbing-Skjern og Morsø Kommuner.
·        at blive klogere på  administration af rammevilkårene og samarbejdet med Energinet.dk.
·        at diskutere hvordan midlerne anvendes bedst muligt, og hvornår i planprocessen der bør informeres om mulighederne for at få støtte til konkrete projekter.

Vi håber seminaret har din interesse og vedhæfter programmet til orientering. Hvis du ønsker yderligere information om seminaret er de velkommen til at henvende dig til sekratsleder Henrik Vinther fra VidenOmVind, mobil 21681433, mail hv@videnomvind.dk

Antallet af deltagere er begrænset til 70, og tilmeldinger registreres i den rækkefølge, de indløber. Seneste tilmeldingsfrist er d. 31/7.

Deltagerliste og vejanvisning til Koldkærgaard udsendes i god tid før afholdelsen af seminaret. Gebyr for deltagelse er 850 kr., der opkræves særskilt.

 

Se programmet her.