Skip to main content
2020

Vindmøller på land over 150 meter skal stadig miljøvurderes af Miljøstyrelsen

By 24/04/2020maj 14th, 2020No Comments

Højdebegrænsningen for vindmøller er ophævet, men Miljøstyrelsen skal stadig indover, når det gælder den endelige godkendelse

Danske kommuner kan i dag planlægge for vindmøller på land over 150 meter. Den tidligere højdebegrænsning blev fjernet i september 2019. Man skal dog være opmærksom på, at vindmøller stadig er omfattet af reglerne om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) og Miljøvurderingsbekendtgørelsen. Det betyder, at Miljøstyrelsen  varetager  opgaven  for så vidt angår screening og miljøvurdering af vindmøller over 150 meter.

 

Miljøvurdering

Miljøstyrelsen orienterer på sin hjemmeside om processen for miljøvurdering. Uanset hvilken myndighed der forestår miljøvurderingen  skal ansøgning om miljøvurdering sendes til den kommune, hvor projektet hører hjemme. Når der er tale om møller over 150 meter skal  beliggenhedskommunen videresende ansøgningen til Miljøstyrelsen.

Beliggenhedskommunen kan dog også anmode om at overtage kompetencen til miljøvurdering fra Miljøstyrelsen. Kompetencen vil kunne overdrages i særlige tilfælde, hvis statens interesser i projektet er underordnede.

Ifølge Miljøvurderingsloven skal en screening fastlægge, om der skal udarbejdes en miljøvurdering. Men praksis er, at vindmølleprojekter med møller over 80 meter eller grupper af vindmøller med mere end 3 møller altid vurderes pligtig til miljøvurdering. Derfor kan projektudvikleren med fordel springe screeningsfasen over og gå direkte miljøvurderingsfasen.

 

Ansøgning

Ansøgning udarbejdes af projektudvikler. Miljøstyrelsen skal gennemføre hele miljøvurderingsprocessen og give projektudvikler tilladelse til, at det ansøgte projekt kan påbegyndes, før projektudvikler må gå videre.

I miljøvurderingsprocessen er det bygherre selv, der er ansvarlig for, at der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport efter retningslinjerne og kravene i Miljøvurderingsbekendtgørelsen.

Selve miljøvurderingsprocessen er detaljeret beskrevet på Miljøstyrelsens hjemmeside.

 

Her kan du læse et notat fra Wind Denmark om sagen.