Skip to main content
2013

Vindmøllestøj og trafikstøj

By 10/09/2013maj 4th, 2020No Comments

Miljøstyrelsen har offentliggjort en ny national kortlægning af vejstøj. Den bygger på data fra 2012 og konkluderer, at ca. 723.000 boliger i Danmark er udsat for støj over den vejledende støjgrænse på 58 dB. Af disse 723.000 boliger er 141.000 stærkt belastet, svarende til en påvirkning på over 68 dB.  Dette skal ses i forhold til den ultimative støjgrænse for vindmøllestøj, der  er på 44 dB ved 8m/s.

 

Hvor mange vindmøllenaboer, der er belastet på dette niveau, kendes ikke fra en omfattende kortlægning. Men VidenOmVind gennemførte i 2012 en landsdækkende analyse af naboskab til store vindmøller 30 forskellige steder i Danmark. Her tilkendegav vindmøllenaboerne i hvilket omfang, de oplevede sig generet af vindmøllestøj.

 

Bedømt ud fra antallet, der i denne undersøgelse markerede, at de oplevede genevirkninger i “nogen eller høj grad”, kan man ekstrapolere sige frem til, hvor mange boliger, det drejer sig om på landsplan. Når der i 2020 er blevet opstillet alle de ca. 800 store landbaserede vindmøller, der skal til, for at Danmark når op på, at 50 % at vores elforsyning kommer fra vindmøller, svarer det til 2.000-5.000 boliger.

 

Læs mere om den nye nationale kortlægning af vejstøj her: https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2013/aug/ny-national-kortlaegning-af-boliger-belastet-af-vejstoej-i-2012/