Skip to main content
2017

Vindmøllestøj: Portugisisk forsker mangler fagligt belæg

By 01/02/2017april 21st, 2020No Comments

Den portugisiske forsker Mariana Alves-Pereria, har været i Danmark og holdt oplæg for lokale vindmøllemodstandere i Gram. Her beskæftigede hun sig blandt andet med fænomenet VAD (Vibro Accoustic Desease) – eller på dansk: vibroakustisk sygdom.

Med udgangspunkt i VAD mener den portugisiske forsker at kunne føre bevis for, at vindmøllestøj er skadeligt for helbredet.

 

VidenOmVind har undersøgt forskerens faglige belæg for de fremførte påstande, som stammer fra undersøgelser, der er 10 år gamle og endnu ikke er ”peer reviewed” – anerkendt af andre forskere indenfor feltet.

I undersøgelsen af Mariana Alves-Pererias forskning har VidenOmVind  kontaktet to uafhængige forskere indenfor området, og vi har fået en udtalelse om sagen fra APREN, den portugisiske organisation for vedvarende energi.

APREN sætter store spørgsmålstegn ved kvaliteten af Alves-Pererias arbejde, og organisationen fremfører en længere liste over ankepunkter.

 

De uafhængige forskere Mads Klokker og Jesper Hvass-Schmidt fra henholdsvis Københavns Universitet og Odense Universitetshospital udtaler:

”De portugisiske resultater vedrørende vibroakustisk sygdom er endnu ikke bekræftet af andre, og det vil kræve yderligere undersøgelser med et bedre forskningsdesign for at kunne be- eller afkræfte hypoteserne. Indtil videre må den påståede sammenhæng udelukkende betragtes som hypotetisk”.

 

Læs notatet der er udarbejdet om Alves-Pererias forskning her.