Skip to main content
Uncategorized

Røde glenter fra Fyn nu med GPS

By 01/02/2024No Comments

En tysk forsker har tidligere i VidenOmVind fremlagt data fra en stor EU-undersøgelse om røde glenter og vindmøller. I de deltagende sydeuropæiske lande var det ikke vindmøller som truede bestanden, lød det. Men hvad med rød glente og de mange vindmøller i DK?

Svaret vil komme fra ni glenter fra fynske reder, der lige flyver rundt med GPS-sendere. Planen er at udvide med yderligere 8-10 unger i 2024, skriver DOF.

Her ved vintertide opholder fem af de fynske GPS-glenter sig i Spanien.

– Jeg har netop fået at vide, at en af dem er fundet død, men endnu er der ikke oplysninger om dødsårsagen, siger glentekoordinator, Per Rasmussen, der indtil videre bekræfter tendensen fra Sydeuropa. Han er overrasket over, at glenterne styrer uden om møllevinger.

– De voksne glenter lærer tilsyneladende at manøvrere uden om vindmøller i deres yngleområder. Det lader til at glenter bedre end for eksempel havørne undgår snurrende møllevinger, formentlig fordi de fouragerer lavere i terrænet og sjældent kommer op i den højde, hvor vingerne udgør en trussel, siger glentekoordinatoren.