Skip to main content
Tilbage til oversigt

Hvordan indgår vind i det vedvarende energisystem?

Vind er efter biomasse langt den største vedvarende energikilde, vi har i Danmark. Derfor kommer vind til at spille en hovedrolle i opbygningen af det vedvarende energisystem. Men fluktuerende vind og sol er en stor udfordring for et energisystem, der er bygget til fossile brændsler.

Frem til 1980érne, før vedvarende energi blev en del af Danmarks energisystem, bestod energisystemet af 3 adskilte sektorer: el-, varme- og gas. Udsving i efterspørgslen på energi blev populært sagt klaret ved, at man hældte mere kul på kedlerne. Energien blev produceret, når der var brug for den.

Ét sammenhængende energisystem

I det vedvarende energisystem skal vi bruge energien, når den er til rådighed, når der er rigeligt af den. Og når der produceres mere vindenergi, end el-systemet kan aftage, skal el bruges til bl.a. produktion af varme og grøn gas / PtX til transportsektoren. Eller det skal lagres til senere brug.

På den måde bliver de tre energisystemer: el, varme og gas/transport til ét sammenhængende energisystem, hvor energien flyder derhen, hvor der er brug for den.

Energibaner

Det vedvarende energisystem kan umiddelbart virke som et kompliceret system, men en opdeling af systemet i 7 energibaner gør det nemmere at forstå. Systemet kaldes også Smart Energy Systems og er udviklet af forskere på Aalborg Universitet.

De 7 energibaner løber på tværs af el, varme og gas/transport. Klik på en energibane og få mere information.

Uddybende information:

Aalborg Universitet og IDA Ingeniørforeningen: IDA’s energivision 2050

VidenOmVind: Vind i energisystemet.