Skip to main content

Fordele og ulemper ved vindmøller

Vindmøller har både fordele og ulemper. Samfundsøkonomisk er der en række fordele ved at omstille energiforsyningen til vedvarende energi, og her spiller vindmøller på land en hovedrolle. Men som med andre tekniske anlæg er der også ulemper forbundet med vindmøllerne.

I menuerne til venstre findes uddybende information om fordele og ulemper. Dels på et overordnet niveau, der generelt oplyser om befolkningens og naboernes holdning til vindmøller på land og perspektiverer støjgenerne ved vindmøller i forhold til trafikstøj. Dels ved at belyse de konkrete fordele og ulemper, som har særlig interesse for den kommende vindmøllenabo.

Koeer Der Kysser Vandret

Konkrete fordele for vindmøllenaboen

Samtlige partier i Folketinget, på nær Nye Borgerlige, har i november 2019 vedtaget en ny aftale for VE-ordningerne, der i forskellig grad tilgodeser naboer til anlæg med vedvarende energi…

Læs mere