Skip to main content

Den canadiske helbredsundersøgelse er afsluttet

Aarhus, april 2016

En af de vigtigste undersøgelser med relation til vindmøllestøj er nu afsluttet. Det drejer sig om den stort anlagte epidemiologiske undersøgelse i Canada, som er gennemført af uafhængige forskere for det canadiske sundhedsministerium og offentliggjort første gang i december 2014.

Undersøgelsen omfatter naboer til 399 vindmøller i 18 vindmølleparker i forskellige provinser i Canada. 1238 ud af 1570 mulige husstande, beliggende i en afstand af ca. 500 m op til 10 km, har medvirket. Det svarer til en gennemførselsprocent på 78,9.

Helbredsundersøgelsen omfatter følgende tre hoveddele:

 • Personligt interview med deltagerne på baggrund af en omfattende spørgeguide udformet efter internationalt anerkendte standarder.
 • Objektive målinger af deltagernes blodtryk, hvilepuls samt kortisolkoncentration i håret (stressindikator). Derudover registrering af søvnmønster mv. i syv sammenhængende døgn for 654 af de 1238 deltagere.
 • Et stort antal kontrolmålinger af den beregnede vindmøllestøj, som ligger til grund for støjpåvirkningen af de deltagende husstande.

Undersøgelsen er publiceret i 8 videnskabelige artikler, der alle har gennemgået den såkaldte ”peer-review proces”, hvor uafhængige forskerkollegaer systematisk vurderer metoder og konklusioner for at bedømme den videnskabelige kvalitet af arbejdet.

Hovedkonklusionen på undersøgelsen er, at der ikke kan påvises en videnskabelig dokumenteret sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredsrelaterede følgevirkninger.

Nedenfor finder du links til undersøgelsens forskellige dele.

Introduktion:

Introductory remarks for special issue on wind turbine noise

De 8 artikler:

 1. Wind turbine sound power measurements
 2. Wind turbine sound pressure level calculations at dwellings
 3. Exposure to wind turbine noise: Perceptual responses and reported health effects
 4. Personal and situational variables associated with wind turbine noise annoyance
 5. Self-reported and measured stress related responses associated with exposure to wind turbine noise
 6. Estimating annoyance to calculated wind turbine shadow flicker is improved when variables associated with wind turbine noise exposure are considered
 7. An assessment of quality of life using the WHOQOL-BREF among participants living in the vicinity of wind turbines
 8. Effects of Wind Turbine Noise on Self-Reported and Objective Measures of Sleep